กระดาษหัวจดหมาย พิมพ์ออฟเซ็ท Linde

  • ขนาดงาน A4
  • พิมพ์ 4 สี 1 หน้า
  • กระดาษปอนด์ขาวออฟเซ็ทโปรนิว  80 แกรม

กระดาษหัวจดหมาย พิมพ์ด้วยกระดาษปอนด์ 80 แกรม