การ์ด Coach Legacy Mother Day

การ์ด Coach Legacy Mother Day สำหรับเปิดตัวสินค้าใหม่และลูกค้าคนพิเศษเนื่องในวันแม่แห่งชาติ พร้อมทั้งรวบรวมสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าไว้ในการ์ดใบนี้

  • ขนาดสำเร็จ 7x7 นิ้ว
  • กระดาษการ์ดขาว 210 แกรม
    • ไส้ในอาร์ตการ์ดหน้าเดียว 300 แกรม ประกบ 1 ชั้น
  • พิมพ์ 4 สี 2 หน้า
  • ปะประกบการ์ด

การ์ด Coach Legacy Mother Day สำหรับเปิดตัวสินค้าใหม่และลูกค้าคนพิเศษเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

ขนาดสำเร็จ 7x7 นิ้ว กระดาษการ์ดขาว 210 แกรม ไส้ในอาร์ตการ์ดหน้าเดียว 300 แกรม ประกบ 1 ชั้น

พิมพ์ 4 สี 2 หน้า เคลือบลามิเนตด้าน ปะประกบการ์ด

พร้อมทั้งรวบรวมสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าไว้ในการ์ดใบนี้