หนังสือไว้อาลัย
หนังสือพระราชทานเพลิงศพ

ขนาดเล่ม A4

จัดพิมพ์ 4 สี ทั้งเล่ม

ปก :

  • กระดาษ Sensation 270 แกรม
  • ตีสีพื้น 1 สี ตัวหนังสือขาว
  • ปั๊มฟอลย์ใส ด้านหน้าปก
  • ปั๊มฟอลย์เงินด้าน และปั๊มนูน ลายเซ็นต์
  • ปกหน้าพับกลับเข้ามาด้านในทั้งปกหน้าและปกหลัง

เนื้อใน

  • 186 หน้า รวมหน้ากางออก
  • พิมพ์ 4 สี
  • กระดาษอาร์ตด้าน 115-120 แกรม
  • หน้าเปิด (กระดาษไข) พิมพ์ 1 สี (ดำ)
  • เข้าเล่ม ไสกาว

หนังสือไว้อาลัยงานพระราชทานเพลิงศพ คุณชายจ๋อม เกียรติคุณ กิติยากร

หนังสืออีก 1 เล่มที่ใช้ในการแจกงานพระราชทานเพลิงศพ คุณชายจ๋อม เกียรติคุณ กิติยากร (ท่านชายจ๋อมเป็นผู้แปล)

นี้ก็อีก 1 เล่มที่ใช้ในการแจกงานพระราชทานเพลิงศพ คุณชายจ๋อม เกียรติคุณ กิติยากร (ตระกลูกิติยากร )

ปกในใช้กระดาษไข ปั้มฟอล์ยเงินด้าน ซึ่งเวลาที่เปิดหนังสือก็จะมองเห็นรูปคุณชายจ๋อม เกียรติคุณ กิติยากร

ปั้มฟอล์ยเงินด้านบนกระดาษไข

ด้านหน้าปก ปั้มฟอล์ยใส

ส่วนข้างในหนังสือพิมพ์ออฟเซ็ท 4 สีทั้งเล่ม

หนังสือที่จะแจกในงานพระราชทานเพลิงศพ คุณชายจ๋อม เกียรติคุณ กิติยากรมีทั้งหมด 3 เล่ม

ผูกริบบิ้นสวยงาม

ส่วนนี้เป็นหนังสือที่จะต้องเอาเข้าวังเพื่อถวาย

จะทำเป็นปกแข็งห่อด้วยกระดาษจั่วปัง และห่อด้วยกระดาษสีดำ

ปกทำแบบพับสวมกับหนังสืออีกที

ปกในทำเป็นกระดาษแข็งห่อ

เมื่องานเสร็จสมบูรณ์ ก็จะได้งานที่สวยงามอย่างมาก

ยิ่งมาผูกริบบิ้นก็ยิ่งทำให้งานหนังสือเล่มนี้มีคุณค่าควรเก็บรักษา