นามบัตรร้าน

PENDULUM เป็นผู้เปิดกว้างสำหรับธุรกิจนาฬิกาหรูในประเทศไทยและในปัจจุบันมีสามทั้งหมด

ที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ

  • ขนาด 9 X 5.5 ซม.
  • กระดาษ Sup-145-13  216 แกรม
  • พิมพ์ 1 สี  2 หน้า

นามบัตรร้าน PENDULUM ขนาดมาตรฐาน 9 x 5.5 ซม.

กระดาษ Sup-145-13 216 แกรม

พิมพ์ 1 สี 2 หน้า