โบรชัวร์  3 ภาษา  ESCAP Sasakawa Award Brochure  โดย United Nations  

        โบรชัวร์ จัดพิมพ์ 3 ภาษาคือ ภาษาอังกฤษ , ภาษารัสเซีย และภาษาจีน เพื่อการเผยแผ่ข้อมูลได้กว้างขวาง
โดย United Nations ESCAP ร่วมกับมูลนิธินิปปอน (Nippon Foundation) และศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมผู้พิการ
แห่งเอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific Development Center on Disability-APCD

วัตถุประสงค์การจัดพิมพ์
     เพื่อเชิดชูในโอกาสมอบรางวัลแก่องค์กรธุรกิจ ที่มีแนวปฏิบัติในการส่งเสริมสนับสนุนผู้
พิการ
สร้างความเป็นผู้นำในการประกอบธุรกิจที่คำนึงถึงผู้พิการในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

โบรชัวร์

  • ขนาดเล่ม 5.4 x 14.1 ซม. 
  • พิมพ์ระบบออฟเซ็ท 4 สี หน้าหลัง 
  • กระดาษอาร์ตการ์ด 200 แกรม 
  • เคลือบลามิเนตด้าน(หน้า-หลัง)
  • 3 พับ 4 ตอน

โบรชัวร์พิมพ์ออฟเซ็ท 4 สี 2 หน้า แบบ 3 พับ 4 ตอน

โบรชัวร์กระดาษอาร์ตการ์ด 210 แกรม เคลือบลามิเนตด้าน 2 หน้า

โบรชัวร์ 3 ภาษา ESCAP Sasakawa Award Brochure โดย United Nations

โบรชัวร์ โดย United Nations ESCAP, Nippon Foundation และ Asia-Pacific Development Center on Disability-APCD) 

โบรชัวร์พิมพ์ 3 ภาษาคือ ภาษาอังกฤษ , ภาษารัสเซีย และภาษาจีน เพื่อการเผยแผ่ข้อมูลได้กว้างขวาง

โบรชัวร์พิมพ์ระบบออฟเซ็ท 4 สี 2 หน้า

โบรชัวร์พิมพ์โลโก้ 3 องค์กรที่ปกหลัง เคลือบลามิเนตด้าน ผิวกระดาษเรียบลื่น กันรอยขูดขีดรอยแตกจากการพับ

fบรชัวร์ พับสำเร็จทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดเล่ม 5.4 x 14.1 ซม.