กล่องลูกฟูกกระดาษ Gift box Q-one D  โดย ดี เอ็ม ซี คอร์ป (154) 

กล่องลูกฟูกลอน E สำหรับบรรจุกล่องรับสัญญาณดาวเทียม  ซึ่งทุกบ้านต้องมีไว้สำหรับเชื่อมต่อเข้ากับโทรทัศน์

เพื่อความคมชัดของการรับชมภาพในยุคปัจจุบัน แต่ด้วยขนาดของกล่องรับสัญญาณที่มากมายหลายรุ่น ทำให้มีการผลิตกล่อง

บรรจุภัณฑ์แตกต่างกันตามขนาด

Gift box Q-one D   มีขนาด  4.9 X 24.5 X 17.5 ซม.

เป็นกล่องกระดาษลูกฟูก 2 ชั้น ลอน E ปะประกบกับกระดาษกล่องแป้งหลังเทา

พิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ทเพื่อให้ได้คุณภาพของสีที่คมชัดยิ่งขึ้น และเคลือบยูวีซ้ำอีกครั้ง

ก่อนปั้มไดคัท แล้วขัดขึ้นรูปกล่อง

กล่องลูกฟูกกระดาษ Gift box Q-one D โดย ดี เอ็ม ซี คอร์ป (154) ขนาด 4.9 X 24.5 X 17.5 ซม.

กล่องลูกฟูกลอนE ปะประกบกล่องแป้งหลังเทา พิมพ์ออฟเซ็ท 4 สี 1 หน้า เคลือบยูวี เงา 1 ด้าน ไดคัท ขึ้นรูปตามแบบเพื่อให้ออกมาเป็นดีไซด์ตรงตามที่ต้องการ

ด้านนอกของกล่อง เป็นการพิมพ์ออฟเซ็ทบนกระดาษกล่องแป้งหลังเทา 310 แกรม พร้อมด้วยเคลือบยูวี เพื่อให้เกิดความเงามัน และสวยงาม

ตัวกล่อง ผลิตจากกระดาษลูกฟูกลอนเล็ก คือ ลอน E ปะประกบเข้ากับกระดาษกล่องแป้งหลังเทาที่พิมพ์พร้อมเคลือบเรียบร้อยแล้ว