สมุดไดอารี่ Detecon

บริษัท เดเทคอน เอเชีย-แปซิฟิค จำกัด

ประกอบกิจการให้คำปรึกษาทางด้านวิศวกรรมและเทคนิคด้านต่าง ๆ

ขนาดรูปเล่ม 14.5 X 21 ซม.

ปก

ใบห่อปกกระดาษ Skin สีดำ 135 แกรม

ปลิวปกด้านในหน้าแรก+หน้าสุดท้ายถัดจากปก

  • กระดาษ Brief card สีดำ 150 แกรม
  • กระดาษจั่วปังเบอร์ 20 ความหนา 1.6 มิล
  • สปอตยูวี 1 จุด
  • ปลิวปกหน้า+หลัง พิมพ์ 4 สี 1 หน้า

เนื้อใน

  • กระดาษ ปอนด์ 80 แกรม
  • พิมพ์ 1 สี 160 หน้า ( 80 แผ่น )

ปั๊มไดคัท มุมมน 2 ด้าน ด้านบนและล่างของตัวเล่ม

เข้าเล่มเย็บกี่+ไสกาว

  • ติดริบบิ้นยาวประมาณ 31.5 ซม.+ติดคิ้วสีดำที่สันเล่ม
  • ติดยางยืดสีดำความยาวประมาณ 26 ซม.

สมุดไดอารี่ Detecon บริษัท เดเทคอน เอเชีย-แปซิฟิค จำกัด

ด้านหลังสมุดไดอารี ติดยางยืดสีดำความยาวประมาณ 26 ซม.

ติดริบบิ้นยาวประมาณ 31.5 ซม.พร้อมติดคิ้วสีดำที่สันเล่มเพื่อความคงทนในการใช้งาน

ด้านในพิิมพ์ 1 สี

สปอตยูวีเงา

ติดยางยืดสีดำความยาวประมาณ 26 ซม.