Catalog Quattro  โดย ฮาโก้ อิเลคทริค (ประเทศไทย)

     แค็ตตาล็อก ผลิตภัณฑ์ Quatto สำหรับนักแต่งบ้าน แม่บ้าน พ่อบ้าน ที่รักการออกแบบตกแต่งพื้นที่ส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็นห้องนอน ห้องนั่งเล่น ภายในเล่ม มีทั้งภาพและบทความ  นำเสนอรายละเอียดและส่งต่อความคิดสร้างสรรค์ เพ่ิ่มความสนุกให้กับนักแต่งบ้าน

  • ขนาดเล่มสำเร็จ 21 x 21 ซม.  ประมาณ 30 หน้ารวมปก
  • พิมพ์ระบบออฟเซ็ท 4 สี 2 หน้า
  • กระดาษอาร์ตการ์ด

หน้าปก

  • 2 พับ  3 ตอน 
  • เคลือบลามิเนตด้าน
  • เคลือบ Spot UV ใสๆ
  • เย็บเล่มมุงหลังคา

แค็ตตาล็อก จำนวนพิมพ์ 30 หน้ารวมปก ความหนาของเล่ม ประมาณ 0.7 - 0.8 มม.

ตัวอย่างงานพิมพ์สื่อโฆษณา เข้าเล่มเย็บมุงหลังคาแน่นหนา เปิดง่าย

หนาปกแค็ตตาล็อก เคลือบ Spot UV เย็บเล่มมุงหลังคา

แค็ตตาล็อก Quattro design โดย ฮาโก้ อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำนวน 30 หน้ารวมปก

แค็ตตาล็อก Quattro design กระดาษอาร์ต 160 แกรม พิมพ์ออฟเซ็ท 4 สี 2 หน้า

แค็ตตาล็อก ขนาดเล่มสำเร็จ 21 x 21 ซม. 

แค็ตตาล็อก หน้าปกแบบ 2 พับ  3 ตอน  เคลือบลามิเนตด้าน

แค็ตตาล็อกพิมพ์ระบบออฟเซ็ท สีสันคมชัดตามต้องการ