หนังสือ
Private Residence Booklet 9X9 นิ้ว

Six Senses Resorts & Spas

ขนาดเล่ม 9 x 9 นิ้ว

ปก

  • กระดาษ Brief Card 250 แกรม
  • พิมพ์ 4/4 สี (CMYK)
  • จำนวน 4 หน้า

เนื้อใน

  • กระดาษ Brief Card 180 แกรม
  • พิมพ์ 4/4 สี (CMYK)
  • จำนวน 40 หน้า

เข้าเล่ม

  • เย็บกี่ ไสกาว

หนังสือ Private Residence Booklet 9X9 นิ้ว Six Senses Resorts & Spas

ปกและเนื้อในใช้กระดาษ Brief Card ต่างกันที่แกรมกระดาษ ปกกระดาษ Brief Card 250 แกรม เนื้อในกระดาษ Brief Card 180 แกรม

รูปลักษณ์หนังสือทั้งด้านนอกและด้านในเล่ม

รูปแบบการเข้าเล่มหนังสือแบบเย็บกี่ไสกาว