นามบัตรพิเศษ VIP SIAMPARAGON   โดย  สยามพิวรรธน์

นามบัตรพิเศษ VIP namecard  เมื่อเอ่ยถึงชื่อ SIAMPARAGON  แน่นอนว่า ทุกคนต้องพูดเป็นเสียงเดียวว่า "ที่สุดของที่สุด"

และนั่นคือที่มาของสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดย SIAMPARAGON ไม่ว่าสิ่งปลูกสร้าง  ห้างสรรพสินค้า ล้วนได้รับคำกล่าวขานว่า

นี่คือที่สุด  ไม่แปลกใจค่ะว่า แค่นามบัตรสักใบ  เมื่อขึ้นชื่อว่า SIAMPARAGON  แล้วนั่นคือความสวยงามและโดดเด่น

อย่างที่สุดเช่นกัน ไม่ว่าเนื้อกระดาษ สีของกระดาษ รวมถึงการออกแบบที่เป็นภาพลักษณ์เฉพาะจริงๆ

นามบัตรพิเศษ

  • ขนาดนามบัตรเพียง   9 x 5.5 ซม.
  • เลือกใช้กระดาษสีทอง อร่าม อย่าง  กระดาษ M.Chameleon
  • พิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ท 4 สี 2 หน้า เพื่อให้งานออกมาดูดี และคมชัดมากที่สุด

ความงดงาม และโดดเด่น สามารถสัมผัสได้จริงไหมค่ะ

นามบัตรพิเศษ VIP SIAMPARAGON โดย สยามพิวรรธน์ ขนาด 9 x 5.5 ซม. กระดาษพิเศษสีทองอร่าม

กระดาษพิเศษ สีทอง M.Chameleon ความหนา 250 แกรม

พิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ท 4 สี 2 หน้า