หนังสือ BORAD OF DIRECTORS' MEETING  งานพิมพ์หนังสือ  โดย โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี

งานพิมพ์หนังสือ สำหรับจัดประชุม สัมมนา หนังสือขนาด A4 จำนวน 95 หน้า  โดยจัดพิมพ์ด้วยระบบดิจิตอลออฟเซ็ท

ซึ่งเป็นที่เหมาะกับความรวดเร็วในการทำงาน

หนังสือเข้าเล่ม  95 หน้า

  • ขนาดสำเร็จ 8.5 x 11 นิ้ว
  • ปกพิมพ์ด้วยระบบดิจิตอล 4 สี 1 หน้า บนกระดาษอาร์ต 300-350 แกรม
  • รองแผ่นพลาสติกใส  หน้า-หลัง

เนื้อใน

  • ขนาด A4  21 x 29.7 ซม.
  • กระดาษปอนด์ 80-100 แกรม
  • พิมพ์ 4 สี 2 หน้า  (บางหน้าเป็นการแบ่งช่วงเนื้อหา ด้านหลังจะว่าง)

เข้าเล่ม กระดูกพลาสติก

หนังสือ BORAD OF DIRECTORS' MEETING งานพิมพ์หนังสือ โดย โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี ขนาดเล่ม 8.5 x 11 นิ้ว

ปกขนาด 8.5 x 11 นิ้ว กระดาษอาร์ตการ์ด 1 หน้า 350 แกรม พิมพ์ดิจิตอล 4 สี

เข้มเล่มด้วยการร้อยกระดูกงูพลาสติก ด้านบนปะพลาสติกใส หนา 1.2 มม.

รูปเล่มเป็นทรงสี่เหลี่ยมขนาดประมาณ A4 ตัวปกใช้กระดาษอาร์ตการ์ดอย่างหนา 350 แกรม เนื้อในเป็นกระดาษปอนด์ 100 แกรม

รูปเล่มถูกพิมพ์ด้วยระบบดิจิตอลออฟเซ็ท 4 สี 2 หน้า ขนาด 8.5 x 11 นิ้ว ตัดปลิว เข้าเล่มร้อยกระดูกงูพลาสติก

ตัวปกเป็นกระดาษอาร์ตการ์ด 350 แกรม เนื้อในกระดาษปอนด์ 100 แกรม พิมพ์ 4 สี 2 หน้า

วิธีการเข้าเล่มอย่างง่าย ด้วยการร้อยกระดูกงูพลาสติก สีขาว เจาะสันเป็นช่องสำหรับร้อยสันเล่ม