เต้นท์การ์ด ขนาดประมาณ A5  โดย เทเวศประกันภัย

เต้นท์การ์ด หรือป้ายโฆษณา ณ จุดขาย ที่เป็นที่นิยมในท้องตลาดทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารสะดวกหรือ, Shop สินค้าแบรนด์

ห้างร้าน, ร้านอาหาร, สปอตคลับ หรือแม้แต่ตามสถานบันเทิงต่างๆ ก็มีการวางเต้นการ์ดไว้ตามเค้าเตอร์ด้วยเช่นกัน

ด้วยวัตถุประสงค์ เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์โปรโมชั่น เพื่อให้สะดุดสายตากับลูกค้า ที่เดินผ่านไปมา มีขนาดที่ไม่ใหญ่

มากนักเนื่องจากมีระยะสั้นๆในการโปรโมท สั้นๆ เพียงช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ

เต้นการ์ดขนาด A5

  • ขนาดสำเร็จ 15 x 21 ซม.
  • กระดาษอาร์ตการ์ด 1 หน้า 350 แกรม
  • พิมพ์ 4 สี 1 หน้า

เต้นท์การ์ด ขนาดประมาณ A5 โดย เทเวศประกันภัย ขนาดสำเร็จ 15 x 21 ซม. กระดาษอาร์ตการ์ดหน้าเดียว ความหนา 350 แกรม

พิมพ์ด้วยระบบดิจิตอล 4 สี 1 หน้า ปะประกบฐานรองเต้นท์การ์ด

ขนาดสำเร็จ 15 x 21 ซม. ขนาดกางออก 15 x 53.5 ซม. พิมพ์ดิจิตอลปริ้นท์ 4 สี 1 หน้า