แฟ้มเอกสาร โดย เอเชีย แพลนเตชั่น แคปปิตอล โฮลดิ้งส์

หลายๆ หน่วยงาน ที่มีการจัดสัมมนา จัดประชุม จัดกิจกรรมต่างๆ พร้อมกับการนำเสนองานเพื่อการดำเนินธุรกิจ

ซึ่งให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์องค์กร และรูปแบบที่จะนำเสนอในแต่ละครั้ง แน่นอนว่าแฟ้มเอกสารถูกออกแบบมาเพื่อ

ใช้เฉพาะเจาะจงสำหรับหน่วยงานนั้นๆ ให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์มากที่สุด เช่นกัน เอเชีย แพลนเตชั่น แคปปิตอล โฮลดิ้งส์

ก็ได้ออกแบบแฟ้มเอกสารออกมาได้สวยงามบาดตาเลยทีเดียว

แฟ้มเอกสาร

  • ขนาดสำเร็จ  30.6 X 23.1 ซม. เมื่อกางออก จะมีขนาดเป็น 43.1 X 46.4  ซม.
  • กระดาษคราฟสีน้ำตาล ความหนา 300 แกรม
  • พิมพ์ 1 สี 1 หน้า (สีดำ)
  • ปั๊มฟลอย์โลโก้ ด้านหน้า 1 จุด

แฟ้มเอกสาร โดย เอเชีย แพลนเตชั่น แคปปิตอล โฮลดิ้งส์ สำหรับบรรจุเอกสารขนาด A4 ขนาดแฟ้มสำเร็จ 30.6 X 23.1 ซม.

แฟ้มเอกสารสำหรับเอกสารขนาด A4 กระดาษคราฟ KP 300 แกรม พิมพ์ออฟเซ็ท 1 สี

แฟ้มเอกสารขนาด A4 ขนาดสำเร็จ 30.6 X 23.1 ซม. ขนาดกางออก 43.1 X 46.4 ซม.

ด้านในของแฟ้มเอกสาร ติดกระเป๋าสำหรับใส่เอกสาร ด้านขวา 1 กระเป๋า

ใช้เทคนิคการปั้มฟอยล์ สำหรับการสร้างจุดเด่นให้กับโลโก้ ฟอยล์สีทองด้าน ตำแหน่งโลโก้