การ์ดเชิญ
แบบที่ 1 Rives design

การ์ดคนเดินได้

ตัวการ์ด (กรอบ) ขนาดกางออก 19 .5 x 23.5 ซม.

  • กระดาษอาร์ตการ์ด 250 แกรม
  • พิมพ์ 4 สี
  • ปั๊มจม
  • ปั๊มฟอยด์เงินด้าน 1 ประโยค

ตัวดึง (Insert) ขนาดกางออก 18.1 x 10.2 ซม.

  • กระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม
  • พิมพ์ 4 สี
  • Spot UV  1 ประโยค

ตัวคน ขนาด 7.5 x 9.5 ซม.

  • กระดาษเมลเทิลไลท์ด้าน 350 แกรม
  • ปั๊มไดคัท

การ์ดเชิญ แบบที่ 1 Rives design การ์ดคนเดินได้

เมื่อดึงการ์ดเลื่อนไปเรื่อยๆ รูปคนก็จะเลื่อนไปข้างหน้า

ดึงรูปคนจนสุด ก็จะโชว์คอนเช็บท์ของงาน

รูปแบบซองจะมีการปั๊มจม ซึ่งดูสวยงาม