ป้ายดิสเพลย์ Shelf Talker Bestfoods Jam Banded Bag โดย Ergo Asia

ป้ายสินค้า ณ จุดขาย เป็นอีกสิ่งพิมพ์ที่สำคัญ และเป็นที่นิยมในการค้าขายตามห้างสรรพสินค้า และร้านค้าต่างๆ

เพื่อแสดงรายละเอียดของสินค้า หรือโปรโมชั่น ที่กำลังจัดทำ ณ ขณะนั้น

Ergo Asia ได้ ออกแบบและจัดทำ ป้ายดิสเพลย์ Shelf Talker Bestfoods Jam Banded Bag

เพื่อแสดงรายละเอียดของโปรโมชั่น แจกกระเป๋าสุดเก๋ ในป้ายดิสเพลย์ ก็จะบอกข้อมูลของการรับของรางวัลไว้อย่างชัดเจน

เป็นข้อมูลสั้นๆ ที่เพิ่มความเข้าใจให้กับกลุ่มลูกค้ามากยิ่งขึ้น

Shelf Talker

  • ขนาด   30 x 9 ซม.
  • กระดาษกล่องแป้งหลังขาว หนา270 แกรม
  • พิมพ์ออฟเซ็ท 4 สี 1 หน้า
  • ปั๊มไดคัท
  • ติดเทปกาว 2 หน้าด้านหลังงานเป็นบางส่วน

กระดาษกล่องแป้งหลังขาว 270 แกรม พิมพ์ออฟเซ็ท 4 สี 1 หน้า ไดคัทตามแบบ

ขนาดสำเร็จ 30 x 9 ซม. ขนาดกางออก 30 x 12 ซม. กระดาษกล่องแป้งหลังขาว 270 แกรม

ป้ายดิสเพลย์ Shelf Talker Bestfoods Jam Banded Bag โดย Ergo Asia ขนาดสำเร็จ 30 x 9 ซม.

ด้านหลังติดเทปกาว บางตำแหน่ง สำหรับติดชั้นวางสินค้า

กระดาษกล่องแป้งหลังขาว 270 แกรม พิมพ์ออฟเซ็ท 4 สี 1 หน้า ไดคัทตามแบบ