นามบัตร ขนาดมาตราฐาน โดย Plantsense

"นามบัตร" สิ่งพิมพ์ที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของเจ้าของนามบัตร  ชื่อ ที่อยู่ ตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ กิจการ

หรืองานที่ทำ จะถูกระบุลงบนกระดาษใบเล็กๆ ที่เราเรียกกันติดปากว่า "นามบัตร" "Business Card" "Name Card" นั่นเอง

หลายๆ คนอาจจะจดจำชื่อ ของกันและกันไม่ได้ แต่เพียงแค่เก็บนามบัตรไว้ ก็สามารถจะติดต่อหากันได้ เนื่องจาก

รายละเอียด และการติดต่อต่างๆ จะถูกแนบไว้บนกระดาษแผ่นนี้นั่นเอง

นามบัตรขนาดมาตราฐาน

  • ขนาดสำเร็จ 9 x 5.5 ซม.
  • กระดาษอาร์ตการ์ด 2 หน้า 310 แกรม
  • พิมพ์ดิจิตอล 4 สี 2 หน้า
  • เคลือบลามิเนตด้าน 2 หน้า
  • ตัดปลิว

 

 

นามบัตร ขนาดมาตราฐาน โดย Plantsense นามบัตรขนาดสำเร็จ 9 x 5.5 ซม. กระดาษอาร์ตการ์ด 310 แกรม

นามบัตรขนาดสำเร็จ 9 x 5.5 ซม. กระดาษอาร์ตการ์ด 310 แกรม พิมพ์ดิจิตอล 4 สี 2 หน้า

นามบัตร Plantsense ขนาดสำเร็จ 9 x 5.5 ซม. เคลือบผิวนามบัตรด้วย ฟิล์มเคลือบลามิเนตด้าน

พิมพ์ด้วยระบบดิจิตอล หรือ ออนด์ดีมาน 4 สี 2 หน้า กระดาษอาร์ตการ์ด 310 แกรม

ขนาดนามบัตร 9 x 5.5 ซม. กระดาษอาร์ตการ์ด 310 แกรม พิมพ์ ดิจิตอล 4 สี 2 หน้า เคลือบลามิเนตด้าน 2 หน้า