นามบัตร คุณธนทัศน์ลูกค้าคนพิเศษของเรา Set-square Surprise Print

     อีกหนึ่งงานพิมพ์ที่ยังคงได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบัน นั่นคือ"นามบัตร" กระดาษใบเล็กๆ ที่ช่วยแนะนำตัวเจ้าของผู้ถือนามบัตรได้เป็นอย่างดี รวมข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญ เช่น ชื่อ,  ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์ ช่องทางการติดต่อออนไลน์อื่นๆ รวมถึงสามารถบอกลักษณะของสินค้า่ บริการ องค์กร หน่วยงาน ห้างร้าน ให้เป็นที่รู้จักดีขึ้นในกระดาษเพียงแผ่นเดียว

นามบัตรลายไม้ 

  • นามบัตรขนาดมาตรฐาน 9 x 5.5 ซม
  • กระดาษ sensation
  • พิมพ์สีดิจิตอล
  • โลโก้ปั๊มนูน
  • ตัดตามขนาด

นามบัตรพิมพ์ด้วยกระดาษลายไม้แบบพิเศษ เกรดพรีเมี่ยม

นามบัตรขนาดมาตรฐาน 9 x 5.5 ซม. พิมพ์สีดิจิตอล พิมพ์หน้าเดียว

นามบัตรสีขาว พิมพ์ดิจิตอล 4 สี 1 หน้า ด้านหลังพื้นสีขาว โชว์ความสวยงามของลายกระดาษ

นามบัตรแบบพิเศษ พิมพ์ด้วยกระดาษนำเข้าลายไม้ โลโก้ปั้มนูน