นามบัตรผู้บริหาร พร้อมจัดวางแบบ โดย Halla Food

"นามบัตร" สิ่งพิมพ์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เน้นข้อมูลส่วนตัวที่ชัดเจน มีข้อมูลการติดต่อสื่อสาร และรายละเอียดที่ครบถ้วน

ของเจ้าของนามบัตร เป็นเสมือนตัวแทนของผู้ถือนามบัตรนั้นๆ ที่บ่งบอกความเป็นตัวตน และสื่อถึงลักษณะเฉพาะได้ดีที่สุด

นามบัตรมาตราฐาน

  • ขนาด 9  x 5.5 ซม.
  • กระดาษ การ์ด 240 แกรม
  • พิมพ์ดิจิตอล 4 สี 2 หน้า

นามบัตรขนาดมาตราฐาน 9 x 5.5 ซม. กระดาษการ์ดโปร 240 แกรม พิมพ์ดิจิตอล 4 สี 2 หน้า

นามบัตรผู้บริหาร พร้อมจัดวางแบบ โดย Halla Food นามบัตรขนาดมาตราฐาน 9 x 5.5 ซม. กระดาษการ์ดโปร 240 แกรม

กระดาษการ์ดโปร 240 แกรม พิมพ์ดิจิตอล 4 สี 2 หน้า

กระดาษการ์ดโปร 240 แกรม พิมพ์ดิจิตอล 4 สี 2 หน้า