แผ่นพับ Euro Club เป็นแผ่นพับโปสการ์ดสถานที่สวยงามจากยุโรป หลายๆรูปมาต่อๆกัน

  • ขนาดกางออก  กว้าง 30 นิ้ว x สูง 4 นิ้ว
  • กระดาษ อาร์ทการ์ด 300 แกรม PP
  • พิมพ์ 4 สี 2 หน้า
  • สปอตยูวี 4 จุด ( พื้นที่ประมาณ 50% ของหน้า)
  • ปั๊มเส้นพับ พับม้วน 5 ตอน
  • ปั๊มเส้นปรุฉีก
    • ตอนที่ 3,4,5 ( ที่เป็นโปสการ์ด)

แผ่นพับ Euro Club เป็นแผ่นพับโปสการ์ดรูปสวยๆจากสถานที่ในยุโรปหลายๆรูปมาต่อกัน

ขนาดกางออก กว้าง 30 นิ้ว x สูง 4 นิ้ว

กระดาษ อาร์ทการ์ด 300 แกรม PP พิมพ์ 4 สี 2 หน้า

ขนาดกางออก กว้าง 30 นิ้ว x สูง 4 นิ้ว กระดาษ อาร์ทการ์ด 300 แกรม PP พิมพ์ 4 สี 2 หน้า สปอตยูวี 4 จุด ( พื้นที่ประมาณ 50% ของหน้า) ปั๊มเส้นพับ พับม้วน 5 ตอน ปั๊มเส้นปรุฉีก ตอนที่ 3,4,5 ( ที่เป็นโปสการ์ด)