การ์ดชุดพวงกุญแจ Card for school (Bangkok Patana School) โดย โรงเรียน บางกอกพัฒนา

สำหรับสื่อการเรียนการสอนสมัยใหม่ในยุคปัจจุบัน  ทั้งรูปแบบของการ์ดที่ใช้สื่อสาร การดีไซน์เพื่อให้แตกต่าง

เน้นการพัฒนาศักยภาพ การพกพาที่สะดวก และน่าสนใจ ทำให้ โรงเรียนบางกอกพัฒนา ออกแบบชุดการ์ดพวงกุญแจ

ออกมา วัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพฯ และอาเซี่ยน เช่น สถานที่ท่องเที่ยว เมนูอาหาร คำทักทาย

หน่วยงานราชการ เบอร์โทรศัพท์สำคัญๆ เป็นต้น

การ์ดพวงกุญแจ

  • Finished Size 9 x 5.2 cm. / ขนาดสำเร็จ 9 x 5.2 ซม.
  • Paper Artcard 310 gsm / กระดาษอาร์ตการ์ด  310 แกรม
  • Print on demand 4 colors 2 sides /  พิมพ์ดิจิตอล 4 สี
  • Matte Lamination 2 sides / เคลือบลามิเนตด้าน
  • Diecut rounded corner /  ไดคัทมุมมน
  • 52 artworks per 1 set / จำนวน 52 ใบ ต่อ 1 ชุด
  • Holding Metal Ring size Dia 3.5 cm. / ร้อยห่วงเหล็กจำนวน 1 ตัว

การ์ดชุดพวงกุญแจ Card for school (Bangkok Patana School) โดย โรงเรียน บางกอกพัฒนา ขนาดสำเร็จ 9 x 5.2 ซม.

การ์ดพวงกุญแจ ร้อยห่วงเหล็ก ขนาดสำเร็จ 9 x 5.2 ซม. กระดาษอาร์ตการ์ด 310 แกรม

กระดาษอาร์ตการ์ด 310 แกรม พิมพ์ดิจิตอล 4 สี 2 หน้า ไดคัทุมุมมน

การ์ดพวงกุญแจ 1 ชุด ประกอบด้วยการ์ด ขนาด 9 x 5.2 ซม. จำนวน 52 แผ่น / ชุด

ประกอบด้วยการ์ด ขนาด 9 x 5.2 ซม. จำนวน 52 แผ่น / ชุด เข้าเล่ม เจาะรูร้อยห่วงเหล็ก 1 ห่วง

การ์ดชุดพวงกุญแจ โรงเรียนบางกอกพัฒนา ประกอบด้วยการ์ด ขนาด 9 x 5.2 ซม. จำนวน 52 แผ่น / ชุด

ประกอบด้วยการ์ด ขนาด 9 x 5.2 ซม. พิมพ์ดิจิตอล 4 สี 2 หน้า เคลือบลามิเนตด้าน 2 หน้า ไดคัทมุมมน

ประกอบด้วยการ์ด ขนาด 9 x 5.2 ซม. จำนวน 52 แผ่น / ชุด กระดาษอาร์ตการ์ด 310 แกรม พิมพ์ 4 สี 2 หน้า