การ์ดเชิญ Wedding โดย Keeran The Wedding Planner

สำหรับการ์ดเชิญสไตล์อาหรับ หรือแนวอินเดียๆ แน่นอนว่ามีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สูงจริงๆ

ทั้งศิลปะของลวดลาย สี และแบบ ที่เน้นอารมณ์ภารตะ ที่ดูแล้วใช่เลย

การ์ดเชิญ

  • ขนาด 5 x 7 นิ้ว / Size 5*7 inch
  • พิมพ์ดิจิตอลออฟเซ็ท / Digital Print on both sides
  • กระดาษพิเศษนำเข้ามีลายผิวสัมผัส / White Texture Paper

การ์ดเชิญ Wedding โดย Keeran The Wedding Planner ขนาดสำเร็จ 5 x 7 นิ้ว กระดาษพิเศษ RUSTICUS 240 แกรม

พิมพ์ดิจิตอล 4 สี 2 หน้า ตัดปลิว

ขนาดสำเร็จ 5 x 7 นิ้ว กระดาษพิเศษมีลายบนเนื้อกระดาษ RUSTICUS 240 แกรม

ขนาดสำเร็จ 5 x 7 นิ้ว กระดาษพิเศษมีลายบนเนื้อกระดาษ RUSTICUS 240 แกรม

พิมพ์ดิจิตอล 4 สี 2 หน้า กระดาษพิเศษมีลายบนเนื้อกระดาษ RUSTICUS 240 แกรม

พิมพ์ดิจิตอล 4 สี 2 หน้า กระดาษพิเศษมีลายบนเนื้อกระดาษ RUSTICUS 240 แกรม

ออกแบบลวดลายและขนาดตามศิลปะของอินเดีย และอาหรับ

ขนาดงานสำเร็จ 5 x 7 นิ้ว กระดาษพิเศษลายผิวเปลือกส้ม 240 แกรม