New collection  Lookbook ASV โดย อาซาว่า

Lookbook หรือหนังสือแฟชั่นขนาดเล็ก สำหรับแนะนำคลอเลคชั่นใหม่ๆ ของเหล่าบรรดานักออกแบบเสื้อผ้าทั้งหลาย

ซึ่งเล็งเห็นถึงความสำคัญและการใส่ใจ ของผู้ผลิตต่อผู้ซื้อเป็นอย่างมาก ที่คอยติดตามทุกรายละเอียด และแฟชั่นใหม่ๆ

ด้วยสีสัน และลวดลาย รวมถึงสไตล์ที่ล้ำหน้า ต้อนรับเทรนการแต่งตัวนั้น ทำให้ "อาซาว่า" เลือกออกแบบ LOOKBOOK

ออกมาอย่างสวยงามจริงๆ

นาดรูปเล่ม A5  (แนวตั้ง ) จำนวน 48 หน้ารวมปก

 • ปก
  • กระดาษดาษ Brief Card 250 แกรม
  • พิมพ์ด้านหน้า 1 สี PT 2717 U
  • ด้านหนังพิมพ์ 1 สี PT 475 U
  • ปั้มนูนปกหน้าตามแบบ 
 • เนื้อใน (44 หน้า)
  • กระดาษปอนด์ 120 แกรม
  • พิมพ์ 4 สี 2 หน้า
 • หน้าแทรก  
  • กระดาษปอนด์ 120 แกรม
  • พิมพ์ 1 สี 2 หน้า PT 164 U
 • เข้าเล่ม
  • เย็บลวดมุงหลังคา

กระดาษดาษ Brief Card 250 แกรม พิมพ์ด้านหน้า 1 สี PT 2717 U ด้านหนังพิมพ์ 1 สี PT 475 U ปั้มนูนปกหน้าตามแบบ (ขนาด 11 X 12 ซม.)

New collection Lookbook ASV โดย อาซาว่า ขนาดเล่ม A5 14.8 x 21 ซม. เข้าเล่มมุงหลังคา

ขนาดกางออก 24 X 17 ซม. กระดาษปอนด์ 120 แกรม พิมพ์ 1 สี 2 หน้า PT 164 U

กระดาษดาษ Brief Card 250 แกรม พิมพ์ด้านหน้า 1 สี PT 2717 U ด้านหนังพิมพ์ 1 สี PT 475 U ปั้มนูนปกหน้าตามแบบ (ขนาด 11 X 12 ซม.)

กระดาษดาษ Brief Card 250 แกรม พิมพ์ด้านหน้า 1 สี PT 2717 U ด้านหนังพิมพ์ 1 สี PT 475 U ปั้มนูนปกหน้าตามแบบ (ขนาด 11 X 12 ซม.)

ขนาดกางออก 24 X 17 ซม. กระดาษปอนด์ 120 แกรม พิมพ์ 1 สี 2 หน้า PT 164 U

เข้าเล่ม เย็บลวดมุงหลังคา 2 จุด

เนื้อใน (44 หน้า) กระดาษปอนด์ 120 แกรม พิมพ์ 4 สี 2 หน้า

เนื้อใน (44 หน้า) กระดาษปอนด์ 120 แกรม พิมพ์ 4 สี 2 หน้า

ขนาดกางออก 24 X 17 ซม. กระดาษปอนด์ 120 แกรม พิมพ์ 1 สี 2 หน้า PT 164 U

เข้าเล่ม เย็บลวดมุงหลังคา 2 จุด