ปฏิทินตั้งโต๊ะ Dale Carnegie 2015 โดย ดีสคัฟเวอร์

สำหรับศักราชใหม่ แน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นขึ้นทุกๆ ปี ทั้งวันเวลา การใช้ชีวิตประจำวัน เสมือนการเริ่มต้นสิ่งใหม่

ให้ทุกๆ ปี การเปลี่ยน พ.ศ.ใหม่ จะให้ทำโลกทั้งใบดูสดใสขึ้น มีชีวิตชีวา และน่าค้นหามากยิ่งขึ้น นั้นเพราะเราได้เริ่มต้น

ใหม่อีกครั้ง แน่นอนว่า สิ่งที่มาคู่กับเวลา และ พ.ศ.ใหม่ นั้นคือ "ปฏิทิน" ที่คอยบอกเวลา ระยะทางของแต่ละปี

แผ่นเดือนทั้ง 12 เดือน บนกระดาษใบน้อยๆ ที่สร้างสรรค์ศิลปะ ออกมาอย่างงดงาม

ตัวปฏิทิน

  • ขนาด 6x8 นิ้ว
  • กระดาษอาร์ตด้าน 230 แกรม
  • Digital print สี จำนวน 8 แผ่น  (16 หน้า พิมพ์หน้า/หลัง)

ฐานปฏิทิน

  • กระดาษปอนด์หนาประมาณ 100 แกรม ไส้ในเป็นจั่วปัง
  • พิมพ์โลโก้ 2 สี

เจาะรูเข้าห่วงกระดูกงู

ปฏิทินตั้งโต๊ะ Dale Carnegie 2015 โดย ดีสคัฟเวอร์ ปฏิทินตั้งโต๊ะ ขนาด 6 x 8 นิ้ว (แนวตั้ง)

ปฏิทินตั้งโต๊ะ ขนาด 6 x 8 นิ้ว (แนวตั้ง) ฐานปฏิทิน กระดาษปอนด์หนาประมาณ 100 แกรม ไส้ในเป็นจั่วปัง พิมพ์โลโก้ 2 สี

ปฏิทินตั้งโต๊ะ ขนาด 6 x 8 นิ้ว (แนวตั้ง) ตัวปฏิทิน กระดาษอาร์ตการ์ด ด้าน 230 แกรม ดิจิตอลปริ้น 4 สี

ฐานปฏิทิน กระดาษปอนด์หนาประมาณ 100 แกรม ไส้ในเป็นจั่วปัง พิมพ์โลโก้ 2 สี ห่อจั่วปังหนาประมาณ 1.4-1.60 มิล

ฐานปฏิทิน กระดาษปอนด์หนาประมาณ 100 แกรม ไส้ในเป็นจั่วปัง พิมพ์โลโก้ 2 สี ห่อจั่วปังหนาประมาณ 1.4-1.60 มิล

ตัวปฏิทิน กระดาษอาร์ตการ์ด ด้าน 230 แกรม ดิจิตอลปริ้น 4 สี 2 หน้า รวม 8 แ

ปฏิทินตั้งโต๊ะ ขนาด 6 x 8 นิ้ว (แนวตั้ง) ตัวปฏิทิน กระดาษอาร์ตการ์ด ด้าน 230 แกรม ดิจิตอลปริ้น 4 สี 2 หน้า รวม 8 แผ่น / 16 หน้า

ปฏิทินตั้งโต๊ะ ขนาด 6 x 8 นิ้ว (แนวตั้ง) ตัวปฏิทิน กระดาษอาร์ตการ์ด ด้าน 230 แกรม ดิจิตอลปริ้น 4 สี 2 หน้า รวม 8 แผ่น / 16 หน้า

ตัวปฏิทิน กระดาษอาร์ตการ์ด ด้าน 230 แกรม ดิจิตอลปริ้น 4 สี 2 หน้า รวม 8 แ