นามบัตร Supremo โดย ซูพรีโม

นามบัตร ถือว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกอย่างหนึ่ง ที่บ่งบอกตัวตน ทั้งตำแหน่งหน้าที่ และสถานที่ทำงานได้อย่างชัดเจน

ด้วยการดีไซน์ ที่มีความเป็นตัวตนอย่างโดดเด่น ทั้งรูปแบบ สีสัน รวมถึงโลโก้ต่างๆ ที่มักจะใช้แบบเดียวกันทั้งองค์กร

เพื่อสื่อถึงรูปแบบเฉพาะของหน่วยงานนั้นๆ

นามบัตรแนวนอน ขนาดมาตราฐาน

  • ขนาด    9 X 5.5 ซม.
  • กระดาษ CX22 Diamond White 250 แกรม
  • พิมพ์ 1 สี 1 หน้า
  • พิมพ์ 3 สี 1 หน้า

นามบัตร Supremo โดย ซูพรีโม ขนาด 9 X 5.5 ซม. กระดาษ CX 22 Diamond White 250 แกรม

พิมพ์ออฟเซ็ท ด้านหน้า พิมพ์ 1 สี 1 หน้า ด้านหลัง พิมพ์ 3 สี 1 หน้า