หนังสือ MATATRON  โดย Mr. Dupuy Damien

หนังสือเล่มบางๆ สักเล่ม ที่ทรงคุณค่าไปด้วยความรู้ด้านต่างๆ มากมาย MATATRON เป็นหนังสือเกี่ยวกับโครงสร้างของมนุษย์ อวัยวะ หรือ ความสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ แม้ว่าหนังสือแต่ละเล่ม จะมีเนื้อหา หรือเรื่องราวที่แตกต่างกัน แต่เชื่อว่าหนังสือทุกๆ มอบสิ่งที่เป็นปัญญา ทรัพย์สมบัติที่สามารถนำติดตัวไปได้ทุกที

หนังสือเข้าเล่มมุงหลังคา

  • จำนวน 28 หน้า บนกระดาษอาร์ต 128 แกรม (รวมปก 4 หน้า) with inside Front cover and inside Back Cover will be blank Pages
  • ปกหน้าใน และปกหลังในเป็นหน้าว่าง (สีขาว)
  • Saddle Stitch Binding (2 Positions) เข้าเล่มเย็บมุงหลังคาด้วยลวด 2 จุด

หนังสือ MATATRON โดย Mr. Dupuy Damien ขนาดเล่ม A4 เข้าเล่มเย็บมุงหลังคา

วิธีการเข้าเล่มแบบมุงหลังคา หรือใช้ลวดแม๊กเย็บสันเล่ม 2 - 3 จุด เพื่อยึดเล่มหนังสือ

กระดาษอาร์ต 128 แกรม พิมพ์ดิจิตอลออฟเซ็ท 4 สี 2 หน้า เข้าเล่มแบบมุงหลังคา (เย็บแม็กสันเล่ม)

กระดาษอาร์ต 128 แกรม พิมพ์ดิจิตอลออฟเซ็ท 4 สี 2 หน้า เข้าเล่มแบบมุงหลังคา (เย็บแม็กสันเล่ม)

กระดาษอาร์ต 128 แกรม พิมพ์ดิจิตอลออฟเซ็ท 4 สี 2 หน้า เข้าเล่มแบบมุงหลังคา (เย็บแม็กสันเล่ม)

หนังสือ MATATRON โดย Mr. Dupuy Damien ขนาดเล่ม A4 กระดาษอาร์ต 128 แกรม พิมพ์ดิจิตอลออฟเซ็ท 4 สี 2 หน้า เข้าเล่มแบบมุงหลังคา (เย็บแม็กสันเล่ม)