Flyer Kunsiri Ville A5 โดย กุลศิริ โฮลดิ้ง

ใบปลิว หรือ บรอชัวร์ สำหรับการประชาสัมพันธ์ที่พบเห็นกันอย่างแพร่หลายในธุรกิจเกือบทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นบ้านจัดสรร

สินค้าหรือบริการ ร้านอาหาร ร้านสปา ธุรกิจการท่องเที่ยว อุปกรณ์สื่สาร หรือข้อมูลสารสนเทศต่างๆ นับว่าเป็นสิ่งพิมพ์ที่ช่วยกระจายข้อมูลได้ทั่วถึงและนิยมเป็นอย่างมาก ซึ่งใบปลิวเองก็จะมีขนาดที่แตกต่างกัน ตามความต้องการ ขนาดA4  A5 เป็นใบปลิวที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ในการกระจายข้อมูลได้เป็นอย่างดี

ใบปลิวขนาด  A5    ขนาดสำเร็จ 14.8 x 21 ซม.  ใช้กระดาษอาร์ตการ์ด  100 -128  แกรม  พิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ท 4 สี 2 หน้า 

ใบปลิว A5 ขนาด 14.8 x 21 ซม. กระดาษอาร์ต 100-128 แกรม พิมพ์ออฟเซ็ท 4 สี 2 หน้า

ใบปลิว A5 ขนาด 14.8 x 21 ซม. กระดาษอาร์ต 100-128 แกรม พิมพ์ออฟเซ็ท 4 สี 2 หน้า

ใบปลิว A5 ขนาด 14.8 x 21 ซม. กระดาษอาร์ต 100-128 แกรม พิมพ์ออฟเซ็ท 4 สี 2 หน้า

Flyer Kunsiri Ville A5 โดย กุลศิริ โฮลดิ้ง ใบปลิว A5 ขนาด 14.8 x 21 ซม. กระดาษอาร์ต 100-128 แกรม พิมพ์ออฟเซ็ท 4 สี 2 หน้า