หนังสือ Five Star Production Booklet 2016 โดย ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น

"Five Star Production" ค่ายหนังยักษ์ใหญ่อีกค่ายหนึ่งของไทย ที่มีผลงานออกมาให้คอหนังได้ติดตามกันอยู่เป็นประจำ

Five Star Production Booklet 2016  เป็นหนังสือที่บอกรายละเอียดของโปรแกรมหนังตลอดปี 2016 ของค่าย ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ตัวเล่มเป็นงานเข้าเล่มแบบเย็บด้าย สันกาว ติดปก เพื่อให้ตัวเล่มมีความแข็งแรงในการใช้งานมากยิ่งขึ้น

สีสันดูสดใสสบายตา เพิ่มลูกเล่นด้วยการลงสปอตยูวีเพื่อให้บางตำแหน่งดูสะดุดตามากยิ่งขึ้น

หนังสือ BOOKLET  ขนาดเล่มสำเร็จ 11 x 8.5 นิ้ว

ปก   กระดาษการ์ดขาว  350 แกรม , ปรินท์ดิจิตอล 4 สี  จำนวน 4 หน้า, เคลือบลามิเนตด้าน ,สปอตยูวี + ปั๊มนูน

เนื้อใน กระดาษการ์ดขาว 180 แกรม , ปรินท์ดิจิตอล 4 สี , เข้าเล่ม เย็บด้าย ไสกาวเข้าปก

 

หนังสือ Five Star Production Booklet 2016 โดย ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ขนาดเล่มสำเร็จ 11 x 8.5 นิ้ว หน้าปกหนังสือ กระดาษการ์ดขาว 350 แกรม ,ปรินท์ดิจิตอล 4 สี จำนวน 4 หน้า,เคลือบลามิเนตด้าน,สปอตยูวี + ปั๊มนูน

ขนาดเล่มสำเร็จ 11 x 8.5 นิ้ว หน้าปกหนังสือ กระดาษการ์ดขาว 350 แกรม ,ปรินท์ดิจิตอล 4 สี จำนวน 4 หน้า,เคลือบลามิเนตด้าน,สปอตยูวี + ปั๊มนูน

ขนาดเล่มสำเร็จ 11 x 8.5 นิ้ว เนื้อในหนังสือ จำนวน 28 หน้า กระดาษการ์ดขาว 180 แกรม , ปรินท์ดิจิตอล 4 สี , เข้าเล่ม เย็บด้าย ไสกาวเข้าปก

หนังสือ Five Star Production Booklet 2016 โดย ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ขนาดเล่มสำเร็จ 11 x 8.5 นิ้ว ปกกระดาษการ์ดขาว 350 แกรม พิมพ์ 4 สี เคลือบด้าน สปอตยูวี+ปั้มนูน เนื้อใน กระดาษการ์ดขาว 180 แกรม พิมพ์ 4 สี เข้าเล่ม เย็บด้าย ไสกาว เข้าปก

เนื้อในหนังสือ จำนวน 28 หน้า กระดาษการ์ดขาว 180 แกรม , ปรินท์ดิจิตอล 4 สี , เข้าเล่ม เย็บด้าย ไสกาวเข้าปก

ขนาดเล่มสำเร็จ 11 x 8.5 นิ้ว หน้าปกหนังสือ กระดาษการ์ดขาว 350 แกรม ,ปรินท์ดิจิตอล 4 สี จำนวน 4 หน้า,เคลือบลามิเนตด้าน,สปอตยูวี + ปั๊มนูน

หนังสือ Five Star Production Booklet 2016 โดย ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น หนังสือ 34 หน้ารวมปก ขนาดเล่มสำเร็จ 11 x 8.5 นิ้ว วิธีการเข้าเล่ม แบบ เย็บด้ายด้านสันปก ไสกาวสันเล่ม เข้าปก

เทคนิคพิเศษ สปอตยูวี + ปั้มนูน สปอตยูวี เป็นเทคนิคการเคลือบพลาสติก ใสลงบนกระดาษ (มีสัมผัสนูนนิดหน่อย) ปั้มนูน เป็นเทคนิคการกระแทกกระดาษให้เกิดลักษณะนูนขึ้นมา ตามรูปแบบที่ต้องการ เพื่อให้เห็นรายละเอียดส่วนเน้นมากยิ่งขึ้น

เทคนิคพิเศษ สปอตยูวี + ปั้มนูน สปอตยูวี เป็นเทคนิคการเคลือบพลาสติก ใสลงบนกระดาษ (มีสัมผัสนูนนิดหน่อย) ปั้มนูน เป็นเทคนิคการกระแทกกระดาษให้เกิดลักษณะนูนขึ้นมา ตามรูปแบบที่ต้องการ เพื่อให้เห็นรายละเอียดส่วนเน้นมากยิ่งขึ้น

หนังสือ Five Star Production Booklet 2016 โดย ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น หนังสือ 34 หน้ารวมปก ขนาดเล่มสำเร็จ 11 x 8.5 นิ้ว วิธีการเข้าเล่ม แบบ เย็บด้ายด้านสันปก ไสกาวสันเล่ม เข้าปก

เนื้อในหนังสือ จำนวน 28 หน้า กระดาษการ์ดขาว 180 แกรม , ปรินท์ดิจิตอล 4 สี , เข้าเล่ม เย็บด้าย ไสกาวเข้าปก

หนังสือ Five Star Production Booklet 2016 โดย ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น หนังสือ 34 หน้ารวมปก ขนาดเล่มสำเร็จ 11 x 8.5 นิ้ว วิธีการเข้าเล่ม แบบ เย็บด้ายด้านสันปก ไสกาวสันเล่ม เข้าปก

หนังสือ Five Star Production Booklet 2016 โดย ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น หนังสือ 34 หน้ารวมปก ขนาดเล่มสำเร็จ 11 x 8.5 นิ้ว วิธีการเข้าเล่ม แบบ เย็บด้ายด้านสันปก ไสกาวสันเล่ม เข้าปก

หนังสือ Five Star Production Booklet 2016 โดย ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น