หนังสือนิทานปกแข็ง เอก & ออย คุณธรรม 8 ประการ โดย นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หนังสือนิทาน เป็นสื่อการเรียนการสอนที่เข้าถึงกลุ่มน้องๆ ได้อย่างง่ายดาย ด้วยรูปภาพสีสันที่อยู่ภายในตัวเล่ม การดำเนินเรื่องราวที่มีลักษณะหลากหลาย ทำให้การซึมซับคุณธรรมสู่น้องๆ หนูๆ เป็นไปอย่างสนุกสนาน หลากหลายเรื่องราวเล่าผ่านตัวการ์ตูนน่ารักๆ ที่มีเนื้อหาไม่น่าเบื่อ กลุ่มหนังสือนิทานเป็นกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย เพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรม ตามหลักการใช้ชีวิต ปัจจุบันมีการนำเสนอที่มีรูปแบบกว้างขึ้น ทั้งสื่อมัลติมีเดีย แผ่น CD  DVD รวมถึงหนังสือนิทานออนไลน์ ที่คุณพ่อคุณแม่ สามารถเปิดให้น้องๆ หนูๆ ตัวน้อย ดูผ่านทางคอมพิวเตอร์ได้อีกด้วย

หนังสือเข้าเล่มมุงหลังคา

ปก กระดาษอาร์ตการ์ด ประมาณ 320 แกรม

  • ขนาดสำเร็จประมาณ 23x19 cm
  • มีจำนวน 8 เล่ม เล่มละ 12 หน้า ไม่รวมปก
  • พิมพ์ 4 สี 2 หน้า

เนื้อใน

  • กระดาษอาร์ตด้าน 2 หน้า 100 แกรม
  • พิมพ์ 4 สี 2 หน้า

เข้าเล่ม เย็บมุงหลังคา (เย็บแม๊ก)

หนังสือนิทานปกแข็ง ขนาดสำเร็จประมาณ 23x19 cm ปก กระดาษอาร์ตการ์ดหนาประมาณ 310-320 แกรม เนื้อใน กระดาษอาร์ตหนา 100 แกรม

เนื้อใน กระดาษอาร์ตหนา 100 แกรม พิมพ์ออฟเซ็ท 4 สี 2 หน้า เข้าเล่มเย็บมุงหลังคา

วิธีการเข้าเล่มหนังสือ แบบเย็บมุงหลังคา คือการเข้าเล่มอย่างง่าย ด้วยการเย็บแม๊ก 2 จุด บริเวณสันเล่มของหนังสือ ขนาดเล่มหนังสือประมาณ 23x19 cm ปก กระดาษอาร์ตการ์ดหนาประมาณ 310-320 แกรม เนื้อใน กระดาษอาร์ตหนา 100 แกรม

ปก กระดาษอาร์ตการ์ดหนาประมาณ 310-320 แกรม พิมพ์ออฟเซ็ท 4 สี 1 หน้า จำนวน 8 แบบ จำนวน 16 หน้ารวมปก

ขนาดเล่มหนังสือประมาณ 23x19 cm พิมพ์ออฟเซ็ท 4 สี 1 หน้า เข้าเล่มแบบเย็บมุงหลังคา

หนังสือนิทานปกแข็ง เอก & ออย คุณธรรม 8 ประการ โดย นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ขนาดเล่มหนังสือประมาณ 23x19 cm ปก กระดาษอาร์ตการ์ดหนาประมาณ 310-320 แกรม เนื้อใน กระดาษอาร์ตหนา 100 แกรม เข้าเล่มแบบเย็บมุงหลังคา

หนังสือนิทานปกแข็ง เอก & ออย คุณธรรม 8 ประการ โดย นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ขนาดเล่มหนังสือประมาณ 23x19 cm ปก กระดาษอาร์ตการ์ดหนาประมาณ 310-320 แกรม เนื้อใน กระดาษอาร์ตหนา 100 แกรม

ขนาดเล่มหนังสือประมาณ 23x19 cm พิมพ์ออฟเซ็ท 4 สี 1 หน้า จำนวน 8 แบบ จำนวน 16 หน้ารวมปก

ขนาดเล่มหนังสือประมาณ 23x19 cm พิมพ์ออฟเซ็ท 4 สี 1 หน้า เข้าเล่มแบบเย็บมุงหลังคา

ขนาดเล่มหนังสือประมาณ 23x19 cm ปก พิมพ์ออฟเซ็ท 4 สี 1 หน้า เข้าเล่มแบบเย็บมุงหลังคา

ขนาดเล่มหนังสือประมาณ 23x19 cm ปก กระดาษอาร์ตการ์ดหนาประมาณ 310-320 แกรม เนื้อใน กระดาษอาร์ตหนา 100 แกรม

ขนาดเล่มหนังสือประมาณ 23x19 cm ปก พิมพ์ออฟเซ็ท 4 สี 1 หน้า เข้าเล่มแบบเย็บมุงหลังคา

วิธีการเข้าเล่มหนังสือ แบบเย็บมุงหลังคา คือการเข้าเล่มอย่างง่าย ด้วยการเย็บแม๊ก 2 จุด บริเวณสันเล่มของหนังสือ