สมุดโน๊ตปกแข็ง ขนาด A5 โดย เดชชัยรับเบอร์

"DETCHAI RUBBER" ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับลูกยางต่างๆ สำหรับเครื่องมือสีข้าว ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในกลุ่มธุรกิจผู้สีข้าว "เดชชัยรับเบอร์" ได้จัดทำของที่ระลึกมอบให้แก่กลุ่มลูกค้าอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นสมุดโน๊ต ปฏิทิน หรือของขวัญพรีเมี่ยมอื่นๆ
      สำหรับปี พ.ศ.2559  เดชชัยรับเบอร์ ได้ผลิตสมุดโน๊ตปกแข็งพิมพ์ชื่อหน่วยงาน และโลโก้บนหน้าปกสมุด เพื่อมอบเป็นของขวัญ และเพื่อแสดงการขอบคุณ พร้อมประชาสัมพันธ์องค์กรของตนอีกด้วย

สมุดโน๊ตปกแข็ง เนื้อใน 100 หน้า

 • ขนาดเล่มสำเร็จ A5  (14.8 x 21 ซม.)
 • กระดาษจั่วปังหนา 1.36 มม.
 • ใบห่อกระดาษอาร์ต 130 แกรม
 • พิมพ์ 4 สี 1 หน้า
 • เคลือบลามิเนต 
 • เข้าเล่ม สันกาว

ใบแทรก 5 แผ่น

 • กระดาษอาร์ต 160 แกรม
 • พิมพ์ 4 สี 1 หน้า
 • รายละเอียด
  • ประวัติโรงงาน
  • โฆษณาลูกยางสีข้าวยี่ห้อ SPORTMAN
  • โฆษณาพรมยางปูพื้นรถยนต์ยี่ห้อ BEESKIN
  • โฆษณายางปูพื้นอุตสาหกรรมยี่ห้อ GETFLOORMAT
  • โฆษณาลูท่อแอร์ยี่ห้อ KORRIFLEX

เนื้อใน 100 หน้า

 • กระดาษปอนด์ 100 แกรม
 • ตีเส้นบรรทัดทุกหน้า

สมุดโน๊ตกระดาษจั่วปัง ขนาด1.36 มม. ใบห่อกระดาษอาร์ต 130 แกรม พิมพ์ออฟเซ็ท 4 สี 1 หน้า

สมุดโน๊ตปกแข็ง เนื้อในกระดาษปอนด์ 100 แกรม พิมพ์ตีเส้น 1 สี ใบแทรกกระดาษอาร์ต 160 แกรม พิมพ์ 4 สี

สมุดโน๊ต ขนาด A5 โดย เดชชัยรับเบอร์ ปกแข็งหนา 1.60 มม. ปกเคลือบลามิเนตด้าน 1 หน้า

สมุดโน้ตขนาด 14.8 x 21 ซม. พิมพ์ออฟเซ็ท 4 สี 1 หน้า เข้าเล่มแบบเย็บด้าย สันกาว

สมุดโน๊ตปกแข็ง หนา 1.60 มม. ใบแทรกกระดาษอาร์ต 160 แกรม พิมพ์ 4 สี

สมุดปกแข็ง สันกาว หน้าปกพิมพ์ออฟเซ็ท 4 สี 1 หน้า

สมุดบันทึกเล่มใหญ่ ขนาด A5 เนื้อในจำนวน 100 หน้า

สมุดหน้าปกเคลือบลามิเนต พิมพ์ออฟเซ็ท 1 สี 1 หน้า (โลโก้ และตีเส้น)

สมุดปกแข็ง ติดใบแทรก 5 แผ่นด้านใน กระดาษอาร์ตขนาด 160 แกรม พิมพ์ออฟเซ็ท 4 สี 1 หน้า