สมุดฉีก The Future Of Legal Harmonization - New Horizons For International Commerce 2016 UNCITRAL Thailand Sysposium  โดย คอร์ปอเรชั่น โฟร์ดี

ในการประชุมสัมมนาวิชาการ ๒๐๑๖ UNCITRAL Thailand Symposium หัวข้อเรื่อง “อนาคตของการเป็นเอกภาพของกฎหมาย – นิมิตใหม่สำหรับการค้าระหว่างประเทศ” (The Future of Legal Harmonization – New Horizons for International Commerce)

เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการพัฒนากฎหมายทางการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งมีรายละเอียดทางด้านวิชาการที่น่าสนใจอยู่มากเลยทีเดียว ซึ่งเปิดโอกาสกว้างสำหรับมุมมองทางการค้ามากยิ่งขึ้น

ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการยกมาตราฐานการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งในการสัมมนาครั้งนี้ได้มีการมอบของที่ระลึก เป็นสมุดฉีกเล่มเล็กๆ สำหรับผู้ที่เข้าร่วมงาน

สมุดฉีก

  • ขนาดเล่ม 10.5 x 13.5 ซม. 
  • ปก  กระดาษมี Texture ปรินท์ดิจิตอลสี 1 หน้า
  • เนื้อใน  กระดาษถนอมสายตา (Green Read) ไม่มีพิมพ์  จำนวน 30 แผ่น /เล่ม
  • เข้าเล่ม กาวหัว (สามารถฉีกได้)

สมุดฉีก The Future Of Legal Harmonization - New Horizons For International Commerce 2016 UNCITRAL Thailand Sysposium โดย คอร์ปอเรชั่น โฟร์ดี ขนาดเล่ม 10.5 x 13.5 ซม. ปก กระดาษมี Texture ปรินท์ดิจิตอลสี 1 หน้า เนื้อใน กระดาษถนอมสายตา (Green Read) เข้าเล่ม กาวหัว สามารถฉีกออกได้

ขนาดเล่ม 10.5 x 13.5 ซม. ปก กระดาษมี Texture ปรินท์ดิจิตอลสี 1 หน้า เนื้อใน กระดาษถนอมสายตา (Green Read) เข้าเล่ม กาวหัว สามารถฉีกออกได้

เนื้อในเล่มสมุดฉีก กระดาษถนอมสายตา (Green Read) ความหนา 75-100 แกรม ไม่มีพิมพ์

วิธีการเข้าเล่ม สมุดฉีก เข้าเล่มกาวหัว ปก กระดาษมี Texture ปรินท์ดิจิตอลสี 1 หน้า เนื้อใน กระดาษถนอมสายตา (Green Read)

ปกเล่ม กระดาษมี Texture สีขาว พิมพ์จิตอลสี 4 สี 1 หน้า

ขนาดเล่ม 10.5 x 13.5 ซม. ปก กระดาษมี Texture ปรินท์ดิจิตอลสี 1 หน้า เนื้อใน กระดาษถนอมสายตา (Green Read) เข้าเล่ม กาวหัว สามารถฉีกออกได้