x-stand Banner โดย อาร์ แอนด์ อาร์ แอพพาเรล อินเตอร์เนชั่นแนล

"R&R Apparel International"  ผู้นำด้านเสื้อผ้ายูนิฟอร์ม ทั้งด้านวัสดุ และรูปแบบ เป็นผู้อยู่เบื้องหลังของเสื้อผ้า ชุดทำงาน หรือยูนิฟอร์ม ของเจ้าหน้าที่พนักงานหลายๆ บริษัท รวมถึงชุดนักเรียนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน หลายโรงเรียน เช่นกัน

ซึ่ง "R&R Apparel International"  ได้จัดออกบูธและงานแสดงสินค้าอยู่บ่อยครั้ง และทุกๆ ครั้งมักพบเห็จ  x-stand Banner ที่ใช้สำหรับเป็นสื่อโฆษณา และให้ข้อมูลต่างๆ สำหรับการติดต่อสื่อสาร ด้านเสื้อผ้าและยูนิฟอร์ม

x-stand Banner

  • ขนาด 80 x 180 ซม.  / size 80 x 180 cm
  • กระดาษ PP glossy /  PP glossy paper
  • พิมพ์อิงค์เจ็ท 4 สี / Inkjet printing
  • เคลือบด้าน / Matt laminate
  • พับขอบ ตอกตาไก่ / fold the edge

ขนาด 80 x 180 ซม. / size 80 x 180 cm กระดาษ PP glossy / PP glossy paper

x-stand Banner โดย อาร์ แอนด์ อาร์ แอพพาเรล อินเตอร์เนชั่นแนล ขนาด 80 x 180 ซม. / size 80 x 180 cm กระดาษ PP glossy / PP glossy paper พิมพ์อิงค์เจ็ท 4 สี / Inkjet printing เคลือบด้าน / Matt laminate

x-stand Banner โดย อาร์ แอนด์ อาร์ แอพพาเรล อินเตอร์เนชั่นแนล ขนาด 80 x 180 ซม. / size 80 x 180 cm กระดาษ PP glossy / PP glossy paper พิมพ์อิงค์เจ็ท 4 สี / Inkjet printing เคลือบด้าน / Matt laminate

x-stand Banner โดย อาร์ แอนด์ อาร์ แอพพาเรล อินเตอร์เนชั่นแนล ขนาด 80 x 180 ซม. / size 80 x 180 cm กระดาษ PP glossy / PP glossy paper พิมพ์อิงค์เจ็ท 4 สี / Inkjet printing เคลือบด้าน / Matt laminate