แผนที่ สำหรับติดแม่เหล็ก ASEAN  โดย ไช้ เฮง ล้ง กรุ๊ป

เป็นแผนที่สำหรับบอกรายละเอียดของประเทศต่างๆ ในเขตพื้นที่ ASEAN ที่บรรจุอยู่ในกล่องกระดาษแข็ง ตัวแผนที่ประกบ 2 ด้านและวางแผ่นแม่เหล็ก ไว้ตรงกลาง

ตัวแผนที่ ขนาดกางออก 20 x 26 นิ้ว เมื่อพับแล้วจะมีขนาดเพียง 12.5 x 20 นิ้ว พิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ท บนกระดาษอาร์ตการ์ด 350 แกรม เคลือบผิวแผนที่ด้วยฟิล์มลามิเนตด้าน

แผนที่ กล่องแผนที่ แผ่นแม่เหล็ก โดย ไช้ เฮง ล้ง กรุ๊ป ขนาดสำเร็จ 12.5 x 20 นิ้ว กระดาษอาร์ตการ์ดหน้าเดียว 350 แกรม ปะประกบ วางแผ่นแม่เหล็ก

แผนที่ กล่องแผนที่ แผ่นแม่เหล็ก โดย ไช้ เฮง ล้ง กรุ๊ป ขนาดกางออก 20 x 26 นิ้ว เมื่อพับแล้วจะมีขนาดเพียง 12.5 x 20 นิ้ว พิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ท บนกระดาษอาร์ตการ์ด 350 แกรม เคลือบผิวแผนที่ด้วยฟิล์มลามิเนตด้าน

แผนที่ กล่องแผนที่ แผ่นแม่เหล็ก โดย ไช้ เฮง ล้ง กรุ๊ป ขนาดกางออก 20 x 26 นิ้ว เมื่อพับแล้วจะมีขนาดเพียง 12.5 x 20 นิ้ว พิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ท บนกระดาษอาร์ตการ์ด 350 แกรม เคลือบผิวแผนที่ด้วยฟิล์มลามิเนตด้าน

แผนที่ กล่องแผนที่ แผ่นแม่เหล็ก โดย ไช้ เฮง ล้ง กรุ๊ป ขนาดกางออก 20 x 26 นิ้ว เมื่อพับแล้วจะมีขนาดเพียง 12.5 x 20 นิ้ว พิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ท บนกระดาษอาร์ตการ์ด 350 แกรม เคลือบผิวแผนที่ด้วยฟิล์มลามิเนตด้าน