นามบัตรสรีทสิสร์   ทำธรุกิจเกี่ยวกับเสื้อผ้า, เครื่องประดับ ยี่ห้อ SRETSIS และ SRETSIS

  • ขนาด 5.5 X 9 ซม.
  • กระดาษมาชเมลโล่ 232 แกรม
  • พิมพ์ 1 สี 2 หน้า (ดำ)
  • ปั๊มนูนโลโก้

นามบัตรสรีทสิสร์ ทำธรุกิจเกี่ยวกับเสื้อผ้า, เครื่องประดับ ยี่ห้อ SRETSIS และ SRETSIS ขนาด 5.5 X 9 ซม.กระดาษมาชเมลโล่ 232 แกรม

ขนาด 5.5 X 9 ซม.กระดาษมาชเมลโล่ 232 แกรม

พิมพ์ 1 สี 2 หน้า (ดำ) ปั๊มนูนโลโก้