แฟ้มกระดาษแข็งติดแม่เหล็ก SALADAENG RESIDENCE

แฟ้มเอกสาร แฟ้มสำนักงาน ล้วนมีความสำคัญที่ใช้ในการเก็บรักษาเอกสารต่างๆ ให้คงอยู่ในสภาพที่ดีที่สุด และยาวนานมากที่สุด

แฟ้มเอกสารแบบหุ้มจั่วปัง ขนาดเล่มประมาณ 23 x 31 ซม. (สำหรับใส่เอกสาร A4)

ตัวแฟ้มเป็นแบบแข็ง ที่ใช้กระดาษหุ้มด้วยจั่วปัง สันแฟ้มขวามือ ติดแม่เหล็ก 2 ตำแหน่ง เพื่อให้ตัวแฟ้มดูลงตัวมากยิ่งขึ้น

ใบห่อกล่องเป็นกระดาษอาร์ต เคลือบด้าน และปั้มฟอยล์ตำแหน่งโลโก้

แฟ้มเอกสารแบบหุ้มจั่วปัง ขนาดเล่มประมาณ 23 x 31 ซม. (สำหรับใส่เอกสาร A4) จั่วปังหนา 1.60 มิล ใบห่อกระดาษอาร์ต เคลือบด้าน โลโก้ปั้มฟอยล์

แฟ้มเอกสารแบบหุ้มจั่วปัง ขนาดเล่มประมาณ 23 x 31 ซม. (สำหรับใส่เอกสาร A4) จั่วปังหนา 1.60 มิล ใบห่อกระดาษอาร์ต เคลือบด้าน โลโก้ปั้มฟอยล์ ติดห่วงเหล็ก 4 ข้อ สำหรับใส่ซองพลาสติก

แฟ้มเอกสาร จั่วปังหนา 1.60 - 2 มิล ใบห่อกระดาษอาร์ต พิมพ์สีดำ เคลือบด้าน โลโก้ด้านหน้าแฟ้มใฟอยล์สีเงิน

แฟ้มเอกสาร จั่วปังหนา 1.60 - 2 มิล ใบห่อกระดาษอาร์ต พิมพ์สีดำ เคลือบด้าน โลโก้ด้านหน้าแฟ้มใฟอยล์สีเงิน

แฟ้มเอกสารแบบหุ้มจั่วปัง ขนาดเล่มประมาณ 23 x 31 ซม. (สำหรับใส่เอกสาร A4) จั่วปังหนา 1.60 มิล ใบห่อกระดาษอาร์ต เคลือบด้าน โลโก้ปั้มฟอยล์ ติดห่วงเหล็ก 4 ข้อ สำหรับใส่ซองพลาสติก

แฟ้มเอกสารแบบหุ้มจั่วปัง ขนาดเล่มประมาณ 23 x 31 ซม. (สำหรับใส่เอกสาร A4) จั่วปังหนา 1.60 มิล ใบห่อกระดาษอาร์ต เคลือบด้าน โลโก้ปั้มฟอยล์ ติดห่วงเหล็ก 4 ข้อ สำหรับใส่ซองพลาสติก

แฟ้มเอกสารแบบหุ้มจั่วปัง ขนาดเล่มประมาณ 23 x 31 ซม. (สำหรับใส่เอกสาร A4) จั่วปังหนา 1.60 มิล ใบห่อกระดาษอาร์ต เคลือบด้าน โลโก้ปั้มฟอยล์ ติดห่วงเหล็ก 4 ข้อ สำหรับใส่ซองพลาสติก