การ์ดเชิญแบบพับ OK Shopping AEC ..Here We Come โดย โอเค ช็อปปิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล

OK Shopping  แหล่งรวมสินค้าความงามสำหรับสาวไทย ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ด้วยความหลากหลาย

ของสินค้า ที่นำมาเสนอให้กับสาวกความงามทั้งหลาย การ์ดเชิญ AEC ..Here We Come ถูกออกแบบบนความสดใส

ของสาวๆ สีสันที่โดดเด่น และรูปแบบน่ารักๆ เสมือนหน้าต่างสู่ความงามนั้นเอง

การ์ดพับ พร้อมซอง

  • ขนาดสำเร็จ A5
  • ขนาดกางออก 44.4 x 21 Cm.
  • กระดาษอาร์ตการ์ต 210-230 แกรม
  • พิมพ์ 4 สี 2 หน้า
  • เคลือบลามิเนตมัน 2 หน้า
  • พับแบบเปิดหน้าต่าง

ซอง

  • กระดาษอาร์ต 128 แกรม
  • พิมพ์ 3 สี 1 หน้า
  • เคลือบลามิเนตมัน 1 หน้า
  • ไดคัทขึ้นรูป

การ์ดเชิญแบบพับ OK Shopping AEC ..Here We Come โดย โอเค ช็อปปิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล การ์ดเชิญขนาด A5 14.8 x 21 ซม. กระดาษอาร์ตการ์ด 230 แกรม เคลือบเงา ซองสั่งผลิต ขนาด 15.5 x 22 ซม. กระดาษอาร์ต 128 แกรม

การ์ดเชิญขนาด A5 14.8 x 21 ซม. กระดาษอาร์ตการ์ด 230 แกรม พิมพ์ดิจิตอล 4 สี 1 หน้าเคลือบเงา ซองสั่งผลิต ขนาด 15.5 x 22 ซม. กระดาษอาร์ต 128 แกรม พิมพ์ดิจิตอล 4 สี 1 หน้า

การ์ดเชิญขนาด A5 14.8 x 21 ซม. กระดาษอาร์ตการ์ด 230 แกรม พิมพ์ดิจิตอล 4 สี 1 หน้า เคลือบเงา ไดคัทเส้นพับตามแบบ

การ์ดเชิญขนาด A5 14.8 x 21 ซม. กระดาษอาร์ตการ์ด 230 แกรม พิมพ์ดิจิตอล 4 สี 1 หน้า เคลือบเงา ไดคัทเส้นพับตามแบบ

การ์ดเชิญขนาด A5 14.8 x 21 ซม. กระดาษอาร์ตการ์ด 230 แกรม พิมพ์ดิจิตอล 4 สี 1 หน้า เคลือบเงา ไดคัทเส้นพับตามแบบ

การ์ดเชิญขนาด A5 14.8 x 21 ซม. กระดาษอาร์ตการ์ด 230 แกรม พิมพ์ดิจิตอล 4 สี 1 หน้า เคลือบเงา ไดคัทเส้นพับตามแบบ

การ์ดเชิญขนาด A5 14.8 x 21 ซม. กระดาษอาร์ตการ์ด 230 แกรม พิมพ์ดิจิตอล 4 สี 1 หน้า เคลือบเงา ไดคัทเส้นพับตามแบบ

ซองสั่งผลิต ขนาด 15.5 x 22 ซม. กระดาษอาร์ต 128 แกรม พิมพ์ดิจิตอล 4 สี 1 หน้า