นามบัตร PRYNT ธุรกิจผลิต เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม อาหารสำเร็จรูป

ขนาดสำเร็จ 5.5 x 9 ซม.

กระดาษ มาร์ชเมลโล่ 262 แกรม

พิมพ์

  • ด้านหน้า พิมพ์ 2 สี ( พื้นสีฟ้า และตัวหนังสือสีเหลืองและเจาะขาว )
  • ด้านหลัง พิมพ์ 2 สี ( สีฟ้า และ สีดำ )

ปั๊มนูนโลโก้

นามบัตร PRYNT ธุรกิจผลิต เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม อาหารสำเร็จรูป ขนาดสำเร็จ 5.5 x 9 ซม.

กระดาษ มาร์ชเมลโล่ 262 แกรม ปั๊มนูนโลโก้

ด้านหน้า พิมพ์ 2 สี ( พื้นสีฟ้าและตัวหนังสือสีเหลืองและเจาะขาว )

ด้านหลัง พิมพ์ 2 สี ( สีฟ้า และ สีดำ )