กล่องคิงส์ยนต์ สีขาวแดง

คิงส์ยนต์ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์อิซูสุ รถกระบะและรถบรรทุกสำหรับคนทั่วไป

รถยนต์เป็นพาหนะจำเป็นในการใช้ขนส่งสินค้าต่างๆ ไปส่ง รวมถึงส่งคนด้วย

และคิงส์ยนต์ก็ได้ผลิตกล่องเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์องค์กร เป็นกล่องกระดาษอาร์ตการ์ดหน้าเดียว

พิมพ์โลโกและตัวอักษรสีแดงบนพื้นขาว

กล่องคิงส์ยนต์ ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์อีซูสุ หลากหลายประเภท กล่องกระดาษพิมพ์หนึ่งสี

ตัวอักษรสีแดงบนพื้นขาว และแบรนด์รถอีซูสุ

ด้านหลังจะเป็นรายละเอียด พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ของแต่ละสาขา

ตัวกล่องเป็นสีแดง พื้นขาว

มีสองขนาดที่ออกแบบไว้