การ์ดเชิญ TMB

ขนาดกางออก    30 x22 ซม.

ขนาดสำเร็จ      15 x22 ซม.

กระดาษ   อาร์ตการ์ด 350 แกรม

พิมพ์  5 สี 2 หน้า ( สีน้ำเงิน PT653C + CMYK )

สปอตยูวีที่ตัวอักษรฮก+TMB 2 จุด + ตัวอักษรจีน+ธาตุต่าง ๆ

ตีเส้นพับกลาง

การ์ดเชิญ TMB พิมพ์ 5 สี 2 หน้า

สปอตยูวีที่ตัวอักษรฮก+TMB 2 จุด + ตัวอักษรจีน+ธาตุต่าง ๆ โรงพิมพ์ พิมพ์การ์ดเชิญ

ตีเส้นพับกลาง