นามบัตร 

นามบัตรเป็นสิ่งจำเป็นในการแนะนำตัว ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจ ห้างร้าน หรือสตาร์ทอัพ เพื่อให้คนที่เพิ่งพบหน้าได้รู้จักกัน และได้รู้ช่องทางติดต่อกันไว้

-