กล่องใส่ Thumb Drive

ธัมไดรฟ์ (Thumb Drive) เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคที่ใช้เก็บข้อมูลที่จำเป็นสำหรับคนยุคนี้

ด้วยการส่งต่อข้อมูลทางดิจิตอลที่ปัจจุบันสามารถเก็บข้อมูลได้หลายกิ๊กกะไบท์

กล่องกระดาษแข็งห่อสีขาว พิมพ์โลโก้ Leadership Centre กล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่สไลด์ออกด้านข้างได้

 

 

 

กล่องกระดาษแข็งห่อสีขาว สำหรับใส่ธัมไดรฟ์ พร้อมฟองน้ำซับพอร์ต