การ์ดแบบสอบถาม สำหรับแขกผู้เข้ามาพักโรงแรม
Guest Comment Card

เมื่อเข้าพักโรงแรม เวลาเช็คเอาท์แล้ว ทางโรงแรมย่อมอยากรับทราบความคิดเห็นของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ

ทางโรงแรม Akaryn ได้จัดพิมพ์แบบสอบถาม กระดาษ SR 180 แกรม ขนาด A4

แต่ละหน้าจะมีช่องให้ประเมินความพึงพอใจจากการเข้าใช้บริการ

แบบสอบถามความพึงพอใจสำหรับลูกค้า โรงแรม Akaryn Resort and Spa Samui ขนาด A4