โปสเตอร์ภาษาอังกฤษ Sasin Bangkok Forum

โปสเตอร์งานสัมมนา asia in transformation ระบุหัวข้อบรรยายต่างๆ
ขนาด 43.18 x 55.88 ซม. เป็นกระดาษอาร์ตการ์ด พิมพ์สี่สี

โปสเตอร์งานสัมมนา asia in transformation ระบุหัวข้อบรรยายต่างๆ ขนาด 43.18 x 55.88 ซม. เป็นกระดาษอาร์ตการ์ด พิมพ์สี่สี