สติกเกอร์ สีชมพู

เป็นสติกเกอร์พิมพ์ข้อความภาษาอังกฤษและญี่ปุ่น ขนาด  1.9 X 10.178 ซม.

กระดาษสติกเกอร์แบบ ขาวมันหลังเหลือง พิมพ์สองสี และปั๊มฟอยล์สีเงินเงา

กระดาษ สติกเกอร์แบบ ขาวมันหลังเหลือง พิมพ์สองสี และปั๊มฟอยล์สีเงินเงา

สติกเกอร์พิมพ์ข้อความภาษาอังกฤษและญี่ปุ่น ขนาด  1.9 X 10.178 ซม.