งานพิมพ์บิล Thank you slip

Thank you slip

  • ขนาด 10.8 X 8.6 ซม.
  • กระดาษปอนด์ 100 แกรม
  • พิมพ์ 1 สี 1 หน้า
  • เข้าเล่มกาวหัว
  • จำนวน 100 ใบ /  เล่ม

งานพิมพ์บิล Thank you slip โดยบริษัท บีเอ็นไอ (ประเทศไทย) จำกัด

บิลจำนวน 100 ใบ / เล่ม งานพิมพ์ 1 สี 1 หน้า เข้าเล่มกาวหัว

บิลมีปกสีน้ำตาล กระดาษปอนด์ 100 แกรม ขนาด 10.8 X 8.6 ซม.

งานผลิตมือประกอบเข้าเล่มและติดกาวส่วนหัว