ตัวอย่างงานแผ่นพับ / โปสเตอร์ โดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (มหาชน) 

ขนาดกางออก A1

กระดาษ Satimat Green 135g (Antalis)

พิมพ์ 1 สี 2 ด้าน ( Pantone Black6U )

Coat มุกทับ 1 ด้าน

ปั๊มเส้นพับ

แผ่นพับ / โปสเตอร์ ขนาดกางออก A1 กระดาษ Satimat Green หนา 135 แกรม พิมพ์ 1 สี 2 ด้าน (สี Pantone Black6U )