บัตรภาพ พยัญชนะไทย 44 ตัว

  • ขนาดการ์ด 7 x 11 ซม.
  • กระดาษอาร์ตการ์ด 360 แกรม
  • ด้านหน้าพิมพ์ 5 สี / ด้านหลังพิมพ์ 4 สี
  • เคลือบเงาพร้อมพิมพ์ ( Waterbase )
  • ปั๊มไดคัทมุมมน 4 มุม

การ์ดกระดาษอาร์ตการ์ด ปั๊มไดคัท ปั๊มนูน เคลือบเงา waterbase

สื่อการเรียนการสอน การ์ดเกมพยัญชนะไทย 44 ตัว พร้อมภาพประกอบสวยงาม น่าสนใจ

สื่อการเรียนการสอน การ์ดเกมสระไทย 32 ตัว พร้อมคำอ่านออกเสียง

การ์ดภาพสระไทย ขนาด 7 x 11 ซม. กระดาษอาร์ตการ์ด 360 แกรม ด้านหน้าพิมพ์ 3 สี ด้านหลังพิมพ์ 5 สี

การ์ดภาพวรรณยุกต์ไทย 4 ตัว ขนาด 7 x 11 ซม. กระดาษอาร์ตการ์ด 360 แกรม ด้านหน้าพิมพ์ 3 สีด้านหลัง 5 สี

การ์ดภาพอักษรไทย พยัญชนะ,สระ,วรรณยุกต์ โดยบริษัท ไช้ เฮง ล้ง กรุ๊ป จำกัด

การ์ดเกมอักษรไทย ปั๊มไดคัทมุมมน 4 มุม พิมพ์กระดาษอาร์ตการ์ด หนา 360 แกรม

ขั้นตอนการจัดเรียการ์ดเกมอักษรไทยเข้าชุด