สติกเกอร์ใส
  สติกเกอร์ติดขวดยาสีฟันแบรนด์ BELLA

  • สติกเกอร์ PVC ใส
  • ขนาดสำเร็จ กว้าง 3.5 x 7 ซม
  • พิมพ์ 2 สี
  • ตัดปลิว

สติกเกอร์ใส PVC สติกเกอร์พิมพ์ 2 สี ตัดปลิว ติดข้างขวดสินค้า

สติกเกอร์ใส ติดขวดยาสีฟันแบรนด์ BELLA ขนาดสำเร็จ กว้าง 3.5 x 7 ซม.

สติกเกอร์ใส หนึ่งในสิ่งพิมพ์ที่นิยมติดบนบรรจุภัณฑ์ ทั้งเพื่อการโฆษณา เพิ่มความสวยงาม และสร้างความน่าเชื่อถือ