กล่องกระดาษแข็งห่อ โดย บริษัท คิดส์ แอนด์ ทีนส์ จำกัด 

      ลักษณะกล่อง

 • ขนาดกล่อง 14.5 x 18.5 x 5.5 cm
 • ฝานอก
  • กระดาษจั่วปัง 3 ชิ้น
   • ขนาด 24.5 x 21.5 ซม.  จำนวน 2 ชิ้น
   • ขนาด 24.5 x 8.5 ซม. จำนวน  1 ชิ้น
  • ใบห่อ กระดาษอาร์ต 118 แกรม ขนาด 28 x 55 ซม.
  • ใบปะใน กระดาษอาร์ต 118 แกรม ขนาด 24.5 x 52 ซม.
  • พิมพ์ 1 สี ตีพื้นสีชมพู Pantone 1767C + โลโก้
 • กล่องใน
  • กระดาษจั่วปัง 1 ชิ้น
   • ขนาด 40 x 37 cm
  • ใบห่อ กระดาษอาร์ต 118 แกรม ขนาด 57 x 54 ซม.
  • ใบปะใน กระดาษอาร์ต 118 แกรม ขนาด 40 x 37 ซม.
 • ปะฝาบนด้านใน
  • จั่วปัง 1 ชิ้น
   • ขนาด 24 x 21 ซม.
  • ใบห่อ กระดาษอาร์ต 118 แกรม ขนาด 27 x 24 ซม.
 • ริบบิ้น 2 เส้น ขนาด 30-35 ซม.

กล่องกระดาษจั่วปัง ฝานอก 3 ชิ้น ขนาด 24.5 x 21.5 ซม.  2 ชิ้น และขนาด 24.5 x 8.5 ซม. 1 ชิ้น

กล่องกระดาษสีชมพู สีสวยหวาน ติดริบบิ้นสีชมพูกล่องล่าง 2 เส้น ริบบิ้นยาว 30-35 ซม.

กล่องกระดาษแข็งห่อกระดาษอาร์ต 118 แกรม ขนาด 28 x 55 ซม. ตีพื้นสีชมพู Pantone 1767C

กล่องกระดาษสีชมพู พิมพ์โลโก้ Barbie สีขาวที่ฝากล่อง ติดริบบิ้นสีชมพูสำหรับผูกโบว์ปิดฝากล่อง

กล่องใน ใช้กระดาษจั่วปัง 1 ชิ้น ขนาด 40 x 37 cm ใบห่อและใบปะใน ใช้กระดาษอาร์ต 118 แกรม

กล่องใส่สินค้าพรีเมี่ยม โดย บริษัท คิดส์ แอนด์ ทีนส์ จำกัด ขนาดกล่อง 14.5 x 18.5 x 5.5 ซม.