กล่องลูกฟูกกระดาษ
กล่องใส่ Drone ของเล่น แบบเจาะช่องหน้าต่างพลาสติก

กล่องติดช่องพลาสติก

  • ขนาดกล่องสำเร็จ 18 x 19 x สูง 13.5 ซม.
  • ขนาดกางออกประมาณ 51 x 65 ซม.
  • กระดาษกล่องแป้งหลังเทา 270 แกรม ปะประกบลูกฟูก 2 ชั้น ลอน E
  • เคลือบลามิเนตด้าน
  • ไดคัท
  • ติดช่องหน้าต่าง พลาสติกหนา 0.25 มม.
  • ปะกาวข้าง

กล่องกระดาษใส่สินค้า เจาะช่องหน้าต่างติดแผ่นพลาสติกใส หนา 0.25 มม.

กล่องกระดาษลูกฟูก ขนาดกางออก 51 x 65 ซม. ฝาเปิดด้านข้าง

กล่องกระดาษลูกฟูกบรรจุของเล่น ฝาเปิดด้านข้างสองด้าน เคลือบลามิเนตด้าน

กระดาษกล่องแป้งหลังเทา 270 แกรม ปะประกบลูกฟูก 2 ชั้น ลอน E

กล่องใส่ Drone ของเล่น ขนาดกล่อง 18 x 19 x สูง 13.5 ซม. เจาะช่องหน้าต่างติดพลาสติกใส

กล่องกระดาษลูกฟูก เคลือบลามิเนตด้าน ไดคัท ปะกาวข้าง