แค็ตตาล็อก Million of Colors Autumn / Winter 2014

  • แค็ตตาล็อก 20 หน้า 
  • ขนาดเล่ม A4
  • กระดาษอาร์ตด้าน ขนาด 160 แกรม
  • พิมพ์ดิจิตอลออฟเซ็ท
  • เข้าเล่มใส่ห่วงกระดูกงู

แค็ตตาล็อกสินค้าแฟชั่น พิมพ์ดิจิตอล เคลือบลามิเนต

แค็ตตาล็อก Million of Colors Autumn / Winter 2014 โดยบริษัท HEART AND MIND APPAREL จำกัด

งานพิมพ์แค็ตตาล็อก เข้าเล่มใส่ห่วง พิมพ์ดิจิตอลสีสันสวยงามคมชัด

แค็ตตาล็อก จำนวน 20 หน้า กระดาษอาร์ตด้าน 160 แกรม

แค็ตตาล็อกรายการสินค้าแฟชั่นสำหรับเด็ก ขนาดเล่ม A4